Hytale Wiki
Advertisement

Zkratky:
HW:Style
HW:SG

Cílem tohoto článku je poskytnout komplexní vysvětlení stylů a šablon všech článků na Hytale Wiki. Ačkoli Wikipedia již poskytuje obecnější průvodce stylem, zde naleznete konkrétní návody pro Hytale. Jako takové platí pouze pokyny vztahující se k Hytale Wiki a její základní pravidla formátování by měla být zahrnuta zde.

Upozornění[]

Články jsou povoleny pouze v hlavním jmenném prostoru, pokud splňují následující kritéria. Články, které nesplňují následující kritéria, budou smazány.

 1. Články musí být delší než několik vět. Články, které nesplňují tato kritéria, by měly být sloučeny do souvisejících článků.
 2. Články musí nějakým způsobem přímo souviset s Hytalem, ať už se jedná o hru nebo o jiné přímo relevantní informace.

Přesměrování[]

Přesměrování musí přesměrovat na článek, který vyhovuje pokynům pro notifikaci. Následující seznam uvádí, co je povoleno:

 1. Alternativní hláskování (Vlkové→Vlci)
  1. Nezahrnuje nesprávné hláskování, překlepy a nepravidelné formátování.
 2. Zkratky (Simon→Simon Collins-Laflamme, HMM→Hytale Model Maker)
 3. Forma množného čísla (Kweebecové→Kweebec)
 4. Od specializovaného tématu po stránku o širším tématu (Bojovník→Kostlivec)

Přesměrování v jmenném prostoru může vést kamkoli kromě článků, které neexistují nebo na další přesměrování.

Nadpisy a záhlaví[]

Všechny názvy článků a nadpisy by měly:

 1. Začínat na malé písmeno.
  1. Například, Seznam frakcí Hytalu, nikoliv Seznam Frakcí Hytalu.
 2. Být v jednotném čísle (Kweebec ne Kweebecové).

Rozložení[]

Všechny stránky by měly být uspořádány v následujícím pořadí.

Obecné rozvržení[]

 1. Oznamovací šablony ({{stub}} nebo {{split}})
 2. Infobox (použití šablon tvořících infoboxy)
 3. Dablinky ({{about}}, atd.)
 4. Obecný popis
  • Úvodní popis předmětu, shrnutí obsahu stránky, první zmínka názvu stránky musí být tučně.
 5. Sekce:
  1. ...
   • Konkrétní oddíly týkající se předmětu. Liší se mezi stránkami.
  2. Historie
   • Použití šablony {{History}}, ukazuje historii a dokumentuje změny mezi verzemi.
  3. Drobnosti/Doplňky/Zajímavosti
   • Jakékoli další užitečné informace, které se nehodí do obsahu sekcí.
  4. Galerie
   • Obrázky vztahující se k objektu, využívá se tag <gallery>.
  5. Navštivte také
   • Podobné články k tématu stránky.
  6. Reference
   • Seznamy odkazů k ověření informací na stránce - měla by být použita šablona {{reflist}}.
  7. Externí odkazy
   • Jakékoli relevantní odkazy na externí webové stránky týkající se tématu.
 6. Navigační šablona (šablony)
  • Nejrelevantnější témata na stránce. Pokud stránka používá a navigační šablony, stránka by měla být obvykle spojena se šablonou a naopak.
 7. Kategorie
  • Sem vložte příslušné kategorie; všimněte si, že jsou obvykle automaticky přidávány zároveň infoboxem a navigačními šablonami.
 8. Interwiki

Bloky a předměty[]

Články o blocích a předmětech by měly mít následující odstavce, místo "..." v obecném rozvržení výše:

 1. Typy
  • Popisuje různé variace nebo typy objektu, jak vypadá každý typ a jak se ovládá.
 2. Získávání
  • Jak je možné získat blok nebo předmět, například tím, že ho najdete ve světě nebo vytvořením, atd.
 3. Použití
  • Na co může být blok nebo předmět použit, ať už jde o výrobu, konzumaci atd.

NPC[]

Články o NPC by měly mít následující odstavce, místo "..." v obecném rozvržení výše:

 1. Typy
  • Popisuje různé variace nebo typy tvora, jak každý typ vypadá, co nosí a ovládá.
 2. Výskyt
  • Popisuje lokalitu nebo místo, kde tvor žije. Zahrňte svět a zónu.
 3. Životní cyklus
  • Tvor se může lišit se stárnutím. Seznam změn vložte zde.
 4. Chování
  • Popisuje, jak bytost jedná a chová se ve hře.
 5. Kořist
  • Co z NPC vypadne po smrti.
 6. Příběh
  • Popisuje dějovou linii tvora.

Ostatní články[]

Vzhledem k tomu, že hra zatím není zveřejněna a nejsou známy všechny informace o předmětech, použijte při rozložení článků svůj nejlepší úsudek. Umístěte nejdůležitější informace nahoru, aby je čtenáři snadněji našli.

Psaní[]

Účelem Hytale Wiki je zdokumentovat fakta o hře, takže články by se měly vyhýbat spekulacím a měly by obsahovat oficiální zdroje.

Pokud jsou informace zřejmé nebo je možné je najít ve hře, nepotřebují odkaz, ale pokud se jedná o citát, vztah k reálnému objektu nebo o nějakou méně známou skutečnost, měla by být přidána citace. Pokud je funkce uvedena v nadcházející aktualizaci, musí být odpovídajícím způsobem ozdrojována.

Články by měly být psány bez jakýchkoliv znaků nářečí, slangů apod. Ve článcích se nesmí vyskytovat tykání a musí být psány spisovně. Snažte se vyhnout gramatickým chybám a překlepům.

Když je potřeba důraz, kurzívou (použijte wikimarkup; ''text v kurzívě'') vyznačte informace, nepoužívejte tučný text, ani CAPSLOCK.

Data[]

Data vpisujte formou DMY (den-měsíc-rok) s interpunkcí po dni (např., "30. červen 2022", nikoli "červen 30, 2022" nebo "30 červen, 2022"). V tabulkách můžete použít YMD (rok-měsíc-den) pro ušetření místa (např., "2022-06-30").

Měna[]

Články by měly vždy obsahovat nejnovější informace. Pokud se v aktualizaci něco změní, mělo by to být zmíněno v sekci Historie a jinak odstraněno.

Advertisement