Hytale Wiki
Advertisement

English

Hytale content and materials are the intellectual property of their respective owners.

Content that you make available on Hytale Wiki is licensed by you to us under our Terms of Service. Do not make content available on Hytale Wiki where you do not have the necessary rights to grant this license.

All textual and graphical content on Hytale Wiki that we may lawfully license is licensed to you under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) license.

Neoficiální překlad do češtiny

Obsah a materiály Hytale jsou duševním vlastnictvím příslušných vlastníků.

Obsah, který zpřístupníte Hytale Wiki je nám licencován na základě našich podmínek služby. Na stránkách Hytale Wiki nezveřejňujte obsah, pokud nemáte potřebná práva k udělení této licence.

Veškerý textový a grafický obsah Hytale Wiki vám můžeme legálně licencovat na základě licence Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0).

Advertisement