Hytale Wiki
Advertisement

Snímek obrazovky ukazující části HUD: nahoře je ukazatel směru, v pravém horním rohu je okno s úkoly, dole je hotbar, a vpravo dole jsou různé navigační ikonky.

HUD (heads-up display) se objeví na obrazovce hráče, překrývá jeho pohled na herní svět.

Zobrazení[]

HUD se skládá z ukazatele zdraví, hladu a zkušeností, hotbaru, z křížku, který ukazuje, na co se hráč aktuálně zaměřuje.

Ukazatel zdraví hráče, zobrazený červeně, je umístěn ve spodní části obrazovky nad hotbarem. Ukazatel hladu se také objeví v tomto místě, ale neobjeví se, když je plný.[1]

Hotbar[]

Hotbar.png

Hotbar je lišta s výběrem, která se zobrazuje ve spodní části obrazovky. Hotbar má devět slotů pro bloky a předměty, které mohou být použity, a každý slot, očíslovaný od 1 po 9, lze vybrat stisknutím příslušné klávesy.

Vybrané sloty mají kolem sebe tenký žlutý obrys. Nářadí a zbraně mají pod sebou lištu poškození, která se objeví, jakmile se předmět poškodí. Pokud má hráč v určitém slotu více než jednu položku, v pravém dolním rohu slotu se zobrazí počet.

Radiální menu, které slouží k přepínání mezi předměty ve speciálních slotech hotbaru hráče.

Na hotbaru má hráč další dva sloty defaultněnastavené na klávesy Z a X. Když podržíte jednu z těchto kláves, zobrazí se radiální menu, kde lze vyměnit různé předměty. Předmět v levém slotu bude držen v off-handu a položka v off-handu bude použita, pokud položka v hlavní ruce nemůže být pro danou akci použita.[2]

Radiální menu[]

Radiální menu se objeví, když hráč přepíná mezi předměty ze dvou slotů vedle hlavního hotbaru. V radiálním menu mohou být zobrazeny čtyři předměty.

Ukazatel směru[]

UI compass.png

V horní části obrazovky je ukazatel směru, který ukazuje čtyři světové strany, a také zobrazuje body nastavené hráčem.

Okno s úkoly[]

Objectives popup.png

Když hráč narazí nebo dokončuje úkol, informace o něm se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky.

UI navigace[]

UI icons.png

V pravé dolní části obrazovky je pět ikon představujících různé prvky uživatelského rozhraní, ke kterým má hráč přístup. Třetí ikona otevře mapu (defaultně M), čtvrtá ikonka otevře inventář hráče (defaultně E).

Křížek[]

Křížek je malá tečka, která je umístěna uprostřed obrazovky a ukazuje bod, kam se hráč dívá a kam bude použit držený předmět.

Historie[]

Během vývoje
27. listopad 2019 HUD je ukázáno v záznamu hry z ruin v Emerald Grove v příspěvku na blogu.
12. prosinec 2019 HUD je ukázáno v příspěvku na blogu o úkolech.
24. únor 2020 HUD je zobrazeno v obrázku Devasted Lands v časopisu Edge.
16. duben 2020 HUD je ukázáno v příspěvku na blogu.
30. duben 2020 Radiální menu ukázáno ve videu na blogu.
30. květen 2020 HUD je ukázáno ve videu na blogu.

Galerie[]

Reference[]

Prvky hry Hytale
Hra
Entity
Generace světa
Ostatní
Přizpůsobení hry
Multiplayer
Advertisement